Пон. јул 15th, 2024

Linux, poznat po svojoj stabilnosti i sigurnosti, uvodi novu funkciju koja će korisnicima omogućiti bolje razumijevanje problema sa sistemom. Ova funkcija, poznata kao BSOD (Blue Screen of Death), poznata je korisnicima Windowsa, ali sada dolazi i na Linux platformu.

Prema izveštaju sa Phoronix-a, najnovije izdanje systemd za Linux sisteme dolazi sa systemd-bsod servisom. Ovaj servis može generisati poruku o grešci na celom ekranu na Linux distribucijama, slično kao što je Plavi ekran smrti nastao u Windows-u. Ova verzija za Linux će se koristiti kao hitni alat za beleženje grešaka.

Ako Linux sistem ne uspe da se pokrene, generisaće poruku na celom ekranu koja prikazuje QR kod. Ovaj kod korisnici mogu skenirati kako bi dobili dodatne informacije o uzroku problema sa pokretanjem. Očekuje se da će BSOD funkciju videti u mnogim Linux distribucijama tokom 2024. godine.

Ova izmena je navodno dodata kao deo Outreachy projekta, grupe koja pruža prilike za prakse ljudima koji rade na alatima otvorenog koda. Outreachy ima prakse u okviru otvorenog koda i otvorene nauke, obuhvatajući programiranje, istraživanje, korisničko iskustvo, dokumentaciju, grafički dizajn, nauku podataka, marketing, zagovaranje za korisnike.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Šta je BSOD?
BSOD (Blue Screen of Death) je naziv za grešku sistema koja se prikazuje na celom ekranu i obično ukazuje na ozbiljan problem sa sistemom. Originalno je nastao u Windows operativnom sistemu.

Šta je systemd?
Systemd je sistem i servis menadžer za Linux operativne sisteme. On je dizajniran da bude kompatibilan sa SysV i LSB init skriptama i omogućava kontrolu nad različitim aspektima sistema.

Šta je Outreachy?
Outreachy je projekat koji pruža prilike za prakse ljudima koji rade na alatima otvorenog koda. Outreachy prakse mogu obuhvatiti programiranje, istraživanje, korisničko iskustvo, dokumentaciju, grafički dizajn, nauku podataka, marketing, zagovaranje za korisnike.

Kada će BSOD biti dostupan na Linuxu?
Očekuje se da će BSOD funkcija biti dostupna u mnogim Linux distribucijama tokom 2024. godine.

Pojašnjenje termina

BSOD (Blue Screen of Death) – Greška sistema koja se prikazuje na celom ekranu i obično ukazuje na ozbiljan problem sa sistemom. Originalno je nastao u Windows operativnom sistemu.

Systemd – Sistem i servis menadžer za Linux operativne sisteme. Omogućava kontrolu nad različitim aspektima sistema.

Outreachy – Projekat koji pruža prilike za prakse ljudima koji rade na alatima otvorenog koda. Prakse mogu obuhvatiti različite oblasti, uključujući programiranje, istraživanje, korisničko iskustvo, dokumentaciju, grafički dizajn, nauku podataka, marketing, zagovaranje za korisnike.

Linux distribucija – Verzija Linux operativnog sistema koja uključuje Linux kernel, sistemsko softversko okruženje i dodatne softverske pakete.