Уто. јул 16th, 2024

Veštačka inteligencija (AI) je revolucionirala način na koji radimo, učimo i komuniciramo. Ali, šta dolazi posle AI? Kako će se tehnologija razvijati u budućnosti?

Sledeći korak u tehnološkom napretku

Nakon AI, očekuje se da će se fokus prebaciti na razvoj naprednih tehnologija koje kombinuju AI sa drugim oblastima, kao što su robotika i automatizacija. Ove tehnologije će omogućiti stvaranje inteligentnih sistema koji mogu da obavljaju složene zadatke sa minimalnim ljudskim nadzorom.

Uloga Srbije u budućnosti tehnologije

Srbija igra značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti AI. Sa velikim brojem lokalnih i stranih tehnoloških kompanija, kao i strateškom odlukom Vlade Republike Srbije da kontinuirano podstiče razvoj robotike i automatizacije, Srbija se ne zaostaje za razvijenim svetom u tehnološkom napretku.

Uticaj na radna mesta

Uvođenje AI i drugih naprednih tehnologija će imati značajan uticaj na radna mesta. Procenjuje se da bi do 75.000 radnih mesta u Srbiji moglo biti automatizovano kroz AI generativnu tehnologiju. Međutim, ove tehnologije takođe stvaraju nove mogućnosti za radna mesta u oblastima kao što su razvoj softvera, data science, i robotika.

Zaključak

Iako je AI trenutno na vrhuncu tehnološkog napretka, budućnost tehnologije leži u razvoju naprednih sistema koji kombinuju AI sa drugim oblastima. Srbija je na čelu ovog napretka, sa velikim brojem tehnoloških kompanija i podrškom vlade.

Često postavljana pitanja

1. Šta dolazi posle veštačke inteligencije?
Nakon veštačke inteligencije, očekuje se da će se fokus prebaciti na razvoj naprednih tehnologija koje kombinuju AI sa drugim oblastima, kao što su robotika i automatizacija.

2. Kako Srbija doprinosi razvoju tehnologije?
Srbija igra značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti AI. Sa velikim brojem lokalnih i stranih tehnoloških kompanija, kao i strateškom odlukom Vlade Republike Srbije da kontinuirano podstiče razvoj robotike i automatizacije, Srbija se ne zaostaje za razvijenim svetom u tehnološkom napretku.

3. Kako će AI uticati na radna mesta?
Uvođenje AI i drugih naprednih tehnologija će imati značajan uticaj na radna mesta. Procenjuje se da bi do 75.000 radnih mesta u Srbiji moglo biti automatizovano kroz AI generativnu tehnologiju. Međutim, ove tehnologije takođe stvaraju nove mogućnosti za radna mesta u oblastima kao što su razvoj softvera, data science, i robotika.

Pojašnjenje termina

Veštačka inteligencija (AI) – Tehnologija koja omogućava mašinama da simuliraju ljudsku inteligenciju, uključujući učenje, razumevanje, razmišljanje, prepoznavanje oblika, i rešavanje problema.

Robotika – Nauka i tehnologija dizajniranja, izrade, i primene robota.

Automatizacija – Upotreba tehnologije za obavljanje zadataka bez ljudske intervencije.

Generativna tehnologija – Tehnologija koja koristi AI za generisanje novih, jedinstvenih podataka koji imitiraju postojeće podatke.

Data Science – Interdisciplinarna oblast koja koristi naučne metode, procese, algoritme i sisteme za izvlačenje znanja i uvida iz strukturiranih i nestrukturiranih podataka.