Уто. јул 16th, 2024

Grafička memorija je ključni element svake grafičke kartice, a njen razvoj je od suštinskog značaja za unapređenje performansi u modernim igrama i aplikacijama koje koriste grafičku obradu podataka. Dve tehnologije koje trenutno privlače najviše pažnje su GDDR6X i GDDR7.

GDDR6X: Trenutni standard

GDDR6X je trenutno najbrža grafička memorija dostupna na modernim grafičkim karticama, kao što je Nvidia RTX 4080. Ova memorija pruža visoke performanse, ali sa dolaskom GDDR7, očekuje se još veći skok u performansama.

GDDR7: Sledeća generacija

GDDR7 je sledeća generacija grafičke memorije koja obećava značajno poboljšanje performansi i energetske efikasnosti. Samsung i Micron su potvrdili da rade na razvoju GDDR7 memorije, sa ciljem da dostignu brzinu od 36 Gbps, što je više od 50% veća propusnost od GDDR6X i znatno više od GDDR6.

GDDR7 će koristiti PAM3 (pulse-amplitude modulation), što je lakše za implementaciju i čini ga boljom opcijom za pristupačne grafičke kartice za potrošače. Ovo delimično objašnjava zašto nismo videli pristupačne GDDR6X kartice, iako bi brža memorija bila korisna s obzirom na relativno tanke memorijske sabirnice.

GDDR7 memorija će raditi na 1.2V u poređenju sa 1.35v radnim naponom GDDR6 i GDDR6X. Očekuje se da će ova poboljšanja dovesti do smanjenja ukupne potrošnje energije u praznom hodu, što bi moglo biti korisno za konfiguracije sa više monitora i reprodukciju video sadržaja.

Zaključak

Iako GDDR7 još uvek nije dostupan, očekuje se da će ova tehnologija doneti značajna poboljšanja u performansama i energetskoj efikasnosti grafičkih kartica. Međutim, vreme će pokazati kako će se ove tehnologije razvijati i kako će uticati na buduće generacije grafičkih kartica.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Šta je GDDR6X?
GDDR6X je trenutno najbrža grafička memorija dostupna na modernim grafičkim karticama, kao što je Nvidia RTX 4080.

2. Šta je GDDR7?
GDDR7 je sledeća generacija grafičke memorije koja obećava značajno poboljšanje performansi i energetske efikasnosti.

3. Kada će GDDR7 biti dostupan?
Trenutno nema preciznih informacija o tome kada će GDDR7 biti dostupan. Očekuje se da će prve grafičke kartice sa GDDR7 memorijom biti dostupne u narednih nekoliko godina.

4. Koje su prednosti GDDR7 u odnosu na GDDR6X?
GDDR7 obećava veću brzinu (do 36 Gbps), veću energetsku efikasnost (radi na 1.2V u poređenju sa 1.35v za GDDR6X), i potencijalno manju potrošnju energije u praznom hodu.

Pojašnjenje termina

GDDR6X: Ovo je tip grafičke memorije koji se trenutno koristi u najnovijim grafičkim karticama. Ova memorija pruža visoke performanse, ali sa dolaskom GDDR7, očekuje se još veći skok u performansama.

GDDR7: Ovo je sledeća generacija grafičke memorije koja obećava značajno poboljšanje performansi i energetske efikasnosti. Očekuje se da će prve grafičke kartice sa GDDR7 memorijom biti dostupne u narednih nekoliko godina.

PAM3 (pulse-amplitude modulation): Ovo je tehnika modulacije koja se koristi u GDDR7 memoriji. PAM3 je lakše za implementaciju i čini ga boljom opcijom za pristupačne grafičke kartice za potrošače.

Memorijska sabirnica: Ovo je putanja kroz koju podaci putuju između procesora i memorije. Širina memorijske sabirnice utiče na brzinu kojom podaci mogu putovati, što utiče na ukupne performanse sistema.