Уто. јул 16th, 2024

Kada je u pitanju operativni sistem Windows 11, korisnici često nailaze na izazov usporenog rada. Glavni uzrok ovog problema leži u različitim faktorima koji opterećuju sistem, od kojih je jedan i prisustvo brojnih nepotrebnih aplikacija koje se automatski pokreću prilikom startovanja sistema.

Windows 11, kao naslednik Windows 10, donosi brojne inovacije i poboljšanja, ali i dalje može patiti od usporenog rada ukoliko nije pravilno optimizovan. Jedan od ključnih faktora koji utiču na performanse jeste preopterećenost sistemskih resursa zbog aplikacija koje se izvršavaju u pozadini. Ove aplikacije mogu biti korisne, ali često nisu neophodne za svakodnevno korišćenje i mogu značajno usporiti sistem.

Da bi se poboljšale performanse Windows 11, korisnici mogu preduzeti nekoliko koraka. Prvi korak je pregled i ograničavanje broja aplikacija koje se automatski pokreću prilikom startovanja sistema. Ovo se može postići kroz Task Manager, gde korisnici mogu jednostavno onemogućiti nepotrebne aplikacije. Takođe, redovno održavanje sistema, uključujući ažuriranje softvera i hardvera, kao i čišćenje nepotrebnih fajlova, može doprineti boljem radu operativnog sistema.

Pored toga, korisnici bi trebali da budu svesni i potencijalnih virusa i malware-a koji mogu ne samo usporiti sistem, već i ugroziti bezbednost podataka. Instalacija pouzdanog antivirusnog programa i redovno skeniranje sistema su preporučljive prakse.

Kroz ove korake, korisnici Windows 11 mogu značajno unaprediti performanse svog sistema, čineći ga bržim i efikasnijim za svakodnevnu upotrebu.