Timeline

Obrazovanje na Balkanu

9 jan , 2020   Video

Film radjen na inicijativu i za potrebe Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi (CDRSEE) sa sedištem u Solunu.


Komentari nisu dozvoljeni.