Miodrag-Zec-ekonomija

Miodrag Zec – ekonomista

Miodrag Zec (Gornji Jelovac, Prijedor, FNRJ 1952) je srpski ekonomista, rođen je 1952 godine u Prijedoru, Gornji Jelovac.

Redovni je profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a njegovo posebno interesovanje je privatizacija i tranzicija.

Na katedri za sociologiju predaje predmete:

  1. Osnove ekonomije
  2. Ekonomska tranzicija
  3. Istorija ekonomske misli
  4. Socio ekonomska tranzicija

Kao pomoćnik direktora, savetnik Agencije za privatizaciju i šef radne grupe učestvovao je u pripremanju nacrta zakona o privrednim društvima od 2003. do 2004. godine

Pogledajte još i Miodrag Zec Video Blog